ShoutMix chat widget

[Summon Night X ~Tears Crown] ท่าผสาน

posted on 18 Feb 2010 18:08 by yuuki in 1-SummonNight

เริ่มใช้ได้ตามเนื้อเรื่องบทที่ 2
ในการใช้ท่าผสานต้องมีตัวเอกอยู่ด้วยเสมอ กับคาแร็กเตอร์ที่มีเคยพูดคุยยามดึกมาก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง
ท่าผสานมีคู่ละ 2 ท่า โดยท่าแรกได้จากการพูดคุยยามดึกครั้งที่ 1-2 และท่าที่สองได้จากการคุยยามดึกครั้งที่ 3-4

ดีลัน